Tegenverhalen storytelling
Verhaalstrategie

Tegenverhalen

By on 1 november 2012

De Nuon-parodie van Greenpeace is te beschouwen als een typisch ‘tegenverhaal’. Ook intern zitten organisaties vaak vol tegenverhalen. Het is de reactie van de informele organisatie, ‘het schoolplein’, op de maatregelen van de formele organisatie, ‘het schoolbestuur’.

Tesselaar en Scheringa geven hier een mooie praktijkvoorbeelden van in hun ‘Storytelling handboek’. Waaronder een verhaal over een reorganisatie bij het Ministerie van OCW:

De reorganisatie kreeg de titel ‘SPRONG’. Deze zoveelste herstructurering werd door de medewerkers onmiddellijk omgedoopt tot operatie ‘PLONS’. Vervolgens deed 95 % alleen nog voor de vorm mee. Het werd een ‘verkleedpartij’ voor en door de top. Terwijl de problemen alleen maar toenamen, verdwenen de investeringen in de diepe zakken van externe adviseurs.

Goedgekozen tegenverhalen zijn lopende vuurtjes die met moderne technologie al snel tot een uitslaande brand leiden. Zie de gebeurtenissen in het Midden-Oosten.

Momenteel zie je in het bedrijfsleven een groeiend enthousiasme voor de introductie van social media voor interne communicatie. Maar de constitutie van de aanwezige bedrijfscultuur zal bepalen of deze ‘sociale smeerolie’ voor of tegen het bedrijfsbelang gaat werken. Het zal in ieder geval een impuls betekenen voor de onderlinge dialoog 😉

Nog een voorbeeld van een tegenverhaal? Bij fusies tussen bedrijven wordt vaak het bekende verhaal van de kip en het varken opgedist:

Op een dag zei de kip tegen het varken: ‘Laten we fuseren, eieren met spek! Een wereldgerecht!’ Het varken dacht even na en zei toen: ‘Ja, maar wacht es effe. Jij levert de eieren en ik ga eraan!’Vervolgens zei de kip:’Maar natuurlijk! Dat gebeurt toch altijd bij fusies?’

Dit is een typisch voorbeeld van een verhaal dat blijft hangen en wordt doorverteld. Zeker als het vanuit medewerkersperspectief ook hout snijdt door onhandige of onvolledige communicatie vanuit de top.

TAGS
RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT

Gert van Exel
Oosterbeek

Ik ben een ervaren communicatieprofessional met een universitaire achtergrond Economie. Sinds 1995 ben ik actief in de wereld van communicatie, marketing & infotainment. De laatste jaren focus ik me vooral op verhaalstrategie en storytelling. Op het snijvlak van strategie, creatie en storytelling 'empower' ik ondernemers en marcom-professionals om op zinvolle en effectieve wijze hun cirkel van invloed te vergroten.

Portfolio Present & Past
Story of Johnny
Ontroerend: value in action